Terapi & Skolhundsutbildning- Sociala tjänstehundar

KURSSTARTER


Här ser du startdatum - ni som står på intresselistan får schema via mejl

För frågor rörande schema o anmälan :

lena@hundenshus.com


Valpkurs start 13/5


Agility nybörjare augusti


Nosläger

Fre em -söndag 14-16/6

Personspår, personsök id- spår


Nose Work-lekar 24-25/8
Vår Socialatjänstehundsutbildning är kvalitetssäkrad och godkänd av branschorganisationen för hundföretag: Sveriges hundföretagare- de ställer höga krav på lärarledda lektioner och våra utbildningar som instruktör och hundpsykolog  är godkända där.OM VÅR UTBILDNING

Arbetar du eller vill du arbeta inom vård, omsorg, skola eller psykiatri och vill lära din hund att samarbeta med dig i ditt arbete? Då är terapi och skolhundsutbildningen något för dig. Du kan gå vår utbildning från norr till söder. Vi håller utbildningar i Sundsvall,  Veberöd/Lund

Inprovningar i full gång!

Utbildningsstart våren och sommar 2019  se längre ner på sidan..

OM UTBILDNINGEN


Hälsa, etik och personliga förutsättningar är centrala begrepp i vår utbildning. Allt vi gör vilar på evidens såväl för två- som fyrbenta. Vi har utbildat flertalet ekipage för vård och omsorg men även inom psykiatrin och rättspsykiatrin. Vår terapihundsutbildning är bred och anpassas efter din inriktning. Alla ekipage behöver kunna tolka och se sin hunds personlighet och behov och bygga vidare utifrån det. Säkerheten kommer alltid i första hand och för oss är även dokumentationen viktig. Tillsammans med din kompetens skapar vi unika möjligheter för varje team!

 

Under utbildningen lär föraren känna av sin hund så att de får ett tryggt samspel i sitt arbete – för såväl hund, förare och brukares skull. Utbildningens grundtanke är att ekipaget ska lära sig lita på varandra. Det innebär att föraren behöver kunskap för att kunna läsa av sin hunds reaktioner i alla tänkbara situationer. Hunden måste lita på sin förares stöd och ha dennes förtroende. Hunden kommer också att lära sig en hel del färdigheter anpassat efter var just det teamet ska arbeta. Viktig för oss att hundarna blir välutbildade och säkra på sin uppgift och har arbetsglädje eftersom alla hundar är individer och ska få följa sitt mönster i att möta människor.Att hälsa genom lydnad skapar inte den äkta känsla som är en förutsättning för alla goda relationer!Utbildningen omfattas av lärarledda lektioner, praktik, träningsdagbok, specialpraktik och hemuppgifter. Eleven ska även läsa och recensera böcker som är relevanta för utbildningen. Specialarbete som redovisas skriftligt och muntligt. I utbildningen ingår bland annat inlärning av hundspråk, inlärningspsykologi, metodik och pedagogik. Alla lektioner är lärarledda för att på bästa sätt skapa personlig utveckling. Det är självklart för oss att tillbringa mycket tid tillsammans  då hundarna lär sig av alla deltagare och vi ska se varje steg som det enskilda teamen tar.


6 block under 1 år – 22 9OO kr exkl. moms28625 inkl.

Utbildning annan ort än Sundsvall 24.900 exkl.moms 31.125 inkl.


I priset ingår: Inprovning, utbildning, arbetssele, examination .

Du kan välja att utbilda din hund till både Terapi och skolhund.

Inga övriga avgifter tillkommer.

INPROVNING

Vi tar gärna emot valpar/unga hundar då vi alltid sätter lugno ro ch trygghet i första hand.


citat från  Per Jensen

Professor of Ethology

Editor-in-chief Applied Animal Behaviour Science


”Oavsett vilken uppgift en hund ska ha är det bra att försiktigt börja att tidigt förbereda den. En liten valp är inte mogen för kravfylld träning, men att vänja den vid miljö och situationer som den kommer att möta som fullärd underlättar den senare inlärningen. Sådan tillvänjning ska givetvis ske under lugna och trygga förhållanden. Likaväl som man miljötränar sin egen lilla valp för att den ska vänja sig vid trafik, olika underlag, andra hundar, osv, bör man tidigt vänja en blivande terapihund vid att vara trygg i nya miljöer och bland olika människor och hundar.”

Inprovning av såväl hund som förare sker före start av lärare. På inprovning tittar vi på hundens grundpersonlighet och dennes vilja och  människor och hundar.Uppskattning av att ta kontakt och samspela med människor utanför den egna familjen. Under hela utbildningen provar vi på olika miljöer och situationer för att se vad hunden vill och känner sig bekväm i – det görs inte på en dag. Vi går även igenom informationen som skickats ut om utbildningens utformning och total kostnad samt hur många timmar utbildningen kräver. Det ska vara klarhet som skapar trygghet att veta vad som förväntas samt ekonomi och tid.


Vi tar gärna emot unga hundar då de har en fantastisk förmåga att formas- att få rätt verktyg som förare från start är av största vikt för att forma och hjälpa sin hund i trygg och lugn miljö med hundpsykolog och klasskamrater  som vet vad vi ska förstärka.Några sover & vilar mycker i starten.

– allt sker individanpassat och lekfullt så praktik och träning sker alltid efter hundens mognad oavsett ålder!

Detta sker utan extra kostnad om du behöver hålla på lite längre beroende på hundens faser.

Att vara ung och få stöd under det första levnadsåret är av största vikt  i enighet med  forskare som håller med oss om att grundpersonligheten ser vi hos unga valpar.Hundar kring 1 års ålder är i en känslig fas- att vara rustad som förare  och som hund skapar en trygghet som gör den perioden enklare om du hjälpt din hund på lugnt och rätt sätt  från start med väl avvägda sociala kontakter!

EXAMEN


Ekipagen examineras genom en teoretiskt examensarbete. Hundens färdigheter ska vara klara före examensdagen. Varje ekipage måste även dokumentera och presentera sitt arbete och hur man kopplar det till sin hund. Efter godkänd examen ges ett giltighetsintyg som gäller i två år från examensdagen. För att säkerställa kvaliteten hos ekipaget görs en återkoppling innan ett nytt intyg kan utfärdas. Examinerade team ingår i gruppen Sociala  tjänstehundar – godkänd för försäkring. Diplomerad Terapi/Skolhund beroende på din arbetsplats. Individuellt intyg för just din hunds arbetsplats.Vi examinerar hundteamen- din egen utbildning har du redan genomgått och examinerats för.


Sociala tjänstehundar Hundens Hus Sundsvall

Vårt forum för examninerade team där du kan byta erfarenheter med kollegor och oss lärare.


Fortbildningsdagar och läger

För att utvecklas, få senaste nytt och möta kollegor har vi dessa dagar.

VÅRA LÄRARE


Lena Andersson – Specialiserad hundspsykolog och VD för Hundens Hus i Sundsvall.

Lena Stenvall – Arbetar i Skellefteå kommun   projektledare för ”Psykisk hälsa i fokus”.


INPROVNINGAR:


Sommaren 2019 för start Hösttermin Humalamden Veberöd 2019

Vårterminen för start Hösttermin Sundsvall 2019

ANMÄLAN & FRÅGOR  om utbildningen


Kontakta Lena Andersson via lena@hundenshus.com.

Mer om vår utbildning:

AKTIVITETER

ÖPPENTRÄNINGAR


"ÖppenFys"

Jämna veckor måndagar

2 platser kvar 1/4 17.30-19

250 kr anmälan till

ann.timan@hotmail.com

mer info fysiomovement.se

SOCIAL PROMENAD

Torsdag 23 maj

längre promenad medtag eget fika- du kan följa med så långt du vill  förstås

Norra stadsberget 11-ca 13.30

För våra kunder!


FIKAKVÄLLAR


Här är alla välkomna!

Obligatorisk föranmälan för alla aktiviteter


SOMMARFEST 27 MAJ!

ÖVRIGT


TERAPI & SKOLHUNDSUTBILDNING

Inprovningar för nästkommande starter pågår


START 9 Augusti Sundsvall

START 2 Juni Veberöd Fullokad

START  25 Augusti VeberödANMÄLAN & FRÅGOR

O7O - 286 49 8O

lena@hundenshus.comÅterförsäljare av Metizosele och koppel.

Vid köp ställer vi in och ger dig träningsråd.