Beteendeutredning

Vi har diplomerade hundpsykologer som hjälper dig med både stora och små problem!
Problembeteende hos hund, hjälp med problemhund

Gör din hund något av detta?

Vi kan hjälpa dig!

Upplever du att du har ett liknande problem med din hund?
Det kan vara allt från problem med att passera hundar på promenad till ljudrädsla eller något annat som blivit ett problem i er vardag som gör att du känner en begränsning i hundägarskapet.

 Vi hjälper dig med både små och stora problem.
Ingen hund vill vara till besvär, så att erbjuda hjälp med problemhund, är ofta att erbjuda hjälp till förståelse mellan hund och ägare.

 

För att lösa ett problem måste man ta reda på vad som orsakar problemet för att skapa en långsiktig lösning. Att jobba med symtom går fort, att jobba med orsaken till ett beteende tar längre tid, men det lönar sig i längden och ger bestående resultat. Det är viktigt att hunden får skapa nya känslor kring det som orsakar beteendet. Det kan vara klokt att boka en privatlektion i första steget för att se om det krävs en utredning eller om det räcker med någon lektion. 

Normallång utredning och träning: 6 timmar – 3500 kr

En missad men ej avbokad tid debiteras med timpenning á 1250 kr.

Hur går en beteendeutredning till?

Du får träffa hundpsykologen i vår lokal eller hemma hos dig utifrån syftet med träningen. Hundpsykologen kommer att ställa en rad frågor om en mängd olika saker för att kunna göra en så tydlig bild av hunden som möjligt före träningen sätts igång. Vissa frågor kan kanske tyckas irrelevanta för sammanhanget men det är viktigt att ha en så komplett bild som möjligt för att hitta rätt orsak. Ibland går vi en promenad tillsammans med hunden också, för att se den i olika miljöer.
Den första träffen är ca 2 timmar.

Efter kartläggning sätter vi ihop ett träningsprogram som du får träna på under en tid och därefter träffas vi igen vid återbesök. Där utvärderas hur träningen har gått, lägger till nya saker och ändrar andra. Det kan beroende på problem vara så att vi tillsammans väljer att ha flera kortare återträffar för att nå bästa resultat. Träningen kan pågå i allt från en månad till ett år beroende på problemets karaktär. Du har fri telefon- och mejlkonsultationer mellan träffarna.

Det kan vara bra att boka en privatlektion med hundpsykologen först för att se om det går att lösa, annars gör vi om pris/timmar till en utredning.

Privatlektion 1250 kr /timme ( med utbildade hundar eller annan figurant om det behövs)

ANMÄLAN & FRÅGOR

Kontakta Lena Andersson  specialiserad hundpsykolog via: lena@hundsundsvall.com eller 0702864980

Hund med problembeteende
Dela på Facebook
Twittra om oss
Tipsa en kollega
Maila en vän