Utbildning Socialtjänstehund

terapihundsutbildningen

Om vår Sociala tjänstehundsutbildning- i Sundsvall, Ystad och Skellefteå ( Medlefors)

Vi får hjälp av hunden i vård, skola och omsorg med dess unika egenskaper och förmåga att knyta an och att skapa relationer med oss människor. Det fina i relationen, känslan som skapas av trygghet och närhet utgår bland annat från ett hormon Oxytocin. Detta lugn och välbefinnande som vi så väl behöver i dagens allt stressigare samhälle är inte något som uppstår per automatik och ”bara händer” för att en hund är inblandad. Det är en respons på möten där alla inblandade upplever lugn, glädje och trygghet – därför behöver vi arbeta för att skapa trygghet. 

Det finns idag inte något helhetsgrepp om vad hundens utbildning ska innehålla när de utbildas till Sociala tjänstehundar. Utbildningarna skiljer sig därför åt lite och det kan vara svårt att sätta sig in i vad utbildningen innebär. Vår utbildning har fokus på samtal och möten inom alla former av  vård, omsorg och skola. Det är en förutsättning  att hunden ska ha en trygg arbetsmiljö. Just därför lägger jag stor vikt på att hunden ska vara trygg när den arbetar.

Ett hållbart arbetsliv – välfärd för hunden innebär att vi har alla lektioner fysiskt lärarledda för att kvalitetssäkra de målen!

Våra elever ska ju vara sin hund bästa skyddsombud och det jobbet skapas under hela dagarna av utbildningen i och utanför klassrummet under vägledning av hundpsykolog /instruktör/lärare

Du kan vara trygg med att din hund ska vara trygg!

Precis som med människor är den första tiden i livet viktig för trygghetsskapande- hur vi haft tillgång till en trygg och förstående omgivning är avgörande för hur vi utvecklas och upplever trygghet. Därför ser jag gärna hundar så tidigt som möjligt komma till mig för kurs- allt för att deras människa ska rustas att möta och följa sin hund med trygghet och kunskap.Vikten av att få börja tidigt är väl känt för forskare och erfarna välutbildade i ”hundvärlden” och på min fråga om att välkomna unga hundar när jag utbildar Sociala tjänstehundar svarar professor Per Jensen så här:

”Oavsett vilken uppgift en hund ska ha är det bra att försiktigt börja att tidigt förbereda den. En liten valp är inte mogen för kravfylld träning, men att vänja den vid miljö och situationer som den kommer att möta som fullärd underlättar den senare inlärningen. Sådan tillvänjning ska givetvis ske under lugna och trygga förhållanden. Likaväl som man miljötränar sin egen lilla valp för att den ska vänja sig vid trafik, olika underlag, andra hundar, osv, bör man tidigt vänja en blivande terapihund vid att vara trygg i nya miljöer och bland olika människor och hundar.”

Detta är en självklarhet för mig – precis som att en valp givetvis inte ska ut och praktisera eller arbeta. När en hund är mogen för möten i praktik är högst individuellt och beror på flera faktorer- alla dessa tar jag hänsyn till.

(Det finns riktlinjer som hävdar att hunden bör vara ett år vid utbildningsstart, bakgrunden till det är knappast med fokus på hundens bästa förutsättningar, snarare att man övertagit den gränsen från andra utbildningar som polis, ledar, assistanshund osv där fokus är på prestation mm. Det är allmänt känt att just ett års ålder ofta är en tid som är utmanande för hunden i sin utvecklingsfas)

 Vid inprovningen är mitt fokus på sociala egenskaper- att hunden VILL ha ett jobb som innebär relationer med andra än matte/husse. De träningsmetoder som används i mina utbildningar är noga anpassade till vad syftet med övningen är. Det innebär till exempel att klickerträning passar bra till trickträning, men som namnet sociala tjänstehundar antyder är utbildningens tyngdpunkt på varje hunds individuella sociala och relationella förmågor.

 

 

FAKTA OM UTBILDNINGEN 

 

Sundsvall  inprovningar från februari. Start 31 maj  2024

Ystad  inprovningar från januari. Start 8 juni 2024

Medlefors Folkhögskola i Skellefteå start 22 augusti 2024  se deras hemsida för anmälan

 

 

 

KOSTNADER:

6 block inkl. examenshelgen under 2 terminer – Sundsvall 24 9OO kr exkl. moms (31.125 inklusive) ca 80 timmar fysiskt lärarledda lektioner.25-35 timmar enskild kontakt med Lena Andersson via mejl/telefon under praktiktiden. Personlig  tid för övrig hund träning mellan blocken

Utbildning annan ort än Sundsvall 26.900 exkl. moms  (33.625 inklusive) Ystad 

I priset ingår : Inprovning, utbildning, arbetssele med koppel, diplomering, personligt intyg, märkning av arbetsselen vid examen.

Självklart har du tillgång till mig som instruktör & hundpsykolog  mellan och under våra block hela utbildningen oavsett träningsråd för ett fint hundliv.

Utbildningen innehåller bland annat:

 

  • Hundspråk och samspel
  • Hundens inlärningspsykologi, inlärningsmetodik och pedagogik.
  • Affektteori human och hund.
  • Compassion som förhållningssätt human och hund
  • Utbildning i Evidensbaserad modell, gällande riktlinjer och rutiner för att få hjälp av hund i vård och omsorg (ekonomi, försäkring, begrepp som används)
  • Risk och väsentlighetsanalys ( Monica Widman-Lundmark)
  • Första hjälpen/ friskvård
  • Naturen  som arbetsrum
  • Grupparbeten och examensarbete 

Du kan välja att utbilda din hund till fler områden ” Terapi- och Skolhund” (kräver mer praktik) din hund blir en Social tjänstehund inom ( ditt/dina arbetsområden)
Inga övriga avgifter tillkommer för examen inom fler områden.

Efter Diplomering kan du som gått vår utbildning och har eget företag ansöka om medlemskap i Sveriges Hundföretagare.

Det är den föreningen som ansvarar för oss som arbetar proffesionellt med hund. Då jag lägger stor vikt vid etik och hundars välfärd , samt lärarledda lektioner av olika lärare inom sina specialområden, har vi en gemensam grupp för alla som gått vår utbildning. Den kommer du med i efter avslutad examen.

Jag är noga vilka sammanhang jag är delaktig i och därför är jag inte med i olika intresseföreningar , utan enbart vår branschorganisation Sveriges Hundföretagare

En röd tråd genom utbildningen

Utbildningen för Social tjänstehund  i Sundsvall vilar på två central begrepp:

TILLIT OCH KUNSKAP

Hundar – precis som vi behöver känna trygghet, lugn och kärlek. De är helt beroende av oss för att få detta uppfyllt- och vi är skyldiga att göra det.

Med den bakgrunden kommer vi till humansidan – för att skapa trygghet för hunden behöver dess människa vara lugn – vi arbetar med det aktivt och på flera sätt. Alla insatser såväl från hund som humansidan vilar på evidens och beprövad erfarenhet. Att du som förare ska känna dig trygg är en förutsättning för hundens trygghet- det kommer du att få hjälp med. Du kommer också att få hjälp med att beskriva din och din hunds uppdrag och insats som följer Socialstyrelsens modell- Evidensbaserad praktik. För detta ansvarar Lena Stenvall. Hon har arbetat inom psykiatrin i över 25 år. Sedan 2017 anställd av Skellefteå Kommun att utbilda chefer i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa kopplat till Arbetsliv.  Förklaringsmodeller för vad stress är och hur vi effektivt återhämtar oss, vad vi behöver förstå för att hjälpa vår hjärna till trygghet med mera är också områden hon är utbildad och fördjupat sig i.

Utbildningen av sociala tjänstehundar på Hundens Hus Sundsvall är kvalitetssäkrad och godkänd av branschorganisationen för hundföretag, Sveriges hundföretagare, som de ställer höga krav på lärarledda lektioner och våra utbildningar som instruktör och hundpsykolog är godkända där.

Lena Andersson Specialiserad hundpsykolog, Specialinriktning på hundars språk och beteende, Instruktör, Klickerinstruktör, Rallylydnadsinstruktör, Agilityinstruktör, Friskvårdsinstrukör, Personsöksinstruktör, Kantarellsöksinstruktör, Assistanshundsinstruktör nivå 2. Lärare på Instruktörsutbildningar, Ansvarar för HH Sundsvall Terapi & Skolhundsutbildning sedan 2007.  Kurser och privatträning i valp- och vardagslydnad, specialkurser, beteendeutredningar och utbildar assistandshundar.  Min verksamhet är H-märkt av vår branschorganisation.

 

 

 

Social tjänstehund:Terapi- & Skolhund

Vad är terapihundsutbildning

Arbetar du eller vill du arbeta inom vård, omsorg, skola, psykiatri eller i någon form möte med människor och vill få hjälp av din hund i dessa möten och som kollega till dig i ditt arbete? Då är utbildningen till Social tjänstehund (terapihund och skolhund )något för dig. Du kan gå vår utbildning från norr till söder. Vi håller utbildningar i Sundsvall, Skellefteå/ Medlefors och Ystad

Det finns många ”titlar” som vi människor uppfinningsrikt tillskriver hundars insatser tillsammans med oss- det kan vara allt från besökshund, läshund, pedagoghund, musikhund – ja listan kan göras lång MEN våra hundar är klokare än så – de inte gör skillnad om de ska läsa, jobba med matte/engelska, besöka någon utan de ger alltid av sig själva oavsett hur de eller insatsen tituleras. Då är det viktigt att de är väl förberedda.

Hos oss ska alla hundar utbildas under två terminer för allas trygghet! Att följa en hund över tid är en viktig del av utbildningen- vi utvecklas alla i olika takt- så även hundar. Hunden möter olika människor och utvecklas under utbildningen med just sin blivande målgrupp där du som förare arbetar eller kommer att samarbeta med utbildad personal.

 Ditt diplom och personliga  intyg visar var du och din hund är utbildade att kunna arbeta.

Hälsa, etik och personliga förutsättningar är centrala begrepp i vår utbildning. Allt vi gör vilar på evidens såväl för två- som fyrbenta. Vi har utbildat flertalet ekipage för vård, skola och omsorg och även specifikt riktat psykiatrin och rättspsykiatrin. Vår sociala tjänstehundsutbildning är bred och anpassas efter din inriktning. Alla team behöver kunna tolka, förstå och se sin hunds personlighet och behov, det bygger vi vidare utifrån. Säkerheten kommer alltid i första hand det innebär att även dokumentation och metodbeskrivning är viktig. Tillsammans med just din kompetens och målgrupp skapar vi unika möjligheter för varje team!

Under utbildningen lär föraren känna av sin hund så att de får ett tryggt samspel i sitt arbete – för såväl hund, förare och brukares skull. Utbildningens grundtanke är att ekipaget ska känna tillit till varandra. Det innebär att föraren behöver kunskap för att kunna läsa av sin hunds reaktioner i alla tänkbara situationer. Hunden måste lita på sin förares stöd och ha dennes förtroende. Hunden kommer också att lära sig en hel del färdigheter anpassat efter var just det teamet ska arbeta. Viktig för oss att hundarna blir välutbildade, säkra på sin uppgift och har arbetsglädje. Eftersom alla hundar är individer behöver de få följa sitt eget personliga mönster i att möta människor. Att hälsa genom lydnad skapar inte en äkta känsla- den som är en förutsättning för alla goda relationer!

Skapa relation till din hund

Utbildningen omfattas av 100% lärarledda lektioner, praktik, träningsdagbok, specialpraktik och hemuppgifter. Eleven ska även läsa och recensera böcker som är relevanta för utbildningen. Specialarbete som redovisas muntligt. I utbildningen ingår bland annat inlärning av hundspråk, inlärningspsykologi, metodik och pedagogik. Alla lektioner är lärarledda för att på bästa sätt skapa personlig utveckling. Det är därför självklart för oss att tillbringa mycket tid tillsammans då hundarna och förarna lär sig av alla deltagare och vi ska se varje steg som det enskilda teamen tar på skolan eller när de är hemma.

 

"Resultaten visade att hundens personlighet inte påverkade kortisolnivåerna alls, men ägarens personlighet kunde förklara en stor del av hundarnas stressnivåer"

I

Här vill jag se din hunds personlighet och vilka möjligheter som finns att  hunden uppskattar utbildning och kommande träning mot målet.

Vi tar gärna emot valpar/unga hundar då vi alltid sätter lugn o ro och trygghet i första hand.

”Oavsett vilken uppgift en hund ska ha är det bra att försiktigt börja att tidigt förbereda den. En liten valp är inte mogen för kravfylld träning, men att vänja den vid miljö och situationer som den kommer att möta som fullärd underlättar den senare inlärningen. Sådan tillvänjning ska givetvis ske under lugna och trygga förhållanden. Likaväl som man miljötränar sin egen lilla valp för att den ska vänja sig vid trafik, olika underlag, andra hundar, osv, bör man tidigt vänja en blivande terapihund vid att vara trygg i nya miljöer och bland olika människor och hundar.” / – Per Jensen Professor of Ethology

När vi har inprovningen går vi igenom var du tänkt dig vara med din hund.

Färdigheteter tränas utifrån det samt säkerheten.

Praktik minst 25 timmar respektive 35 timmar på egen ort

Böcker att läsa o recensera

Examensarbetet 

Vår examen är ett fantastiskt lär tillfälle där du får ta del av dina blivande kollegors insatser under våra redovisningar av examensarbetet.

Du får hjälp och stöd att bygga din presentation av Lena Stenvall under utbildningen.

Hundens färdigheter är redan genomgångna under utbildningsåret  så du ska vara så trygg som möjligt och njuta av dagen

FB GRUPP: Sociala tjänstehundar Hundens Hus Sundsvall

Vårt forum för examinerade team där du kan byta erfarenheter, artiklar, forskning och hur ditt arbete fungerar med kollegor och oss lärare.

Fortbildningsdagar och läger för att utvecklas, få senaste nytt och möta kollegor har vi dessa dagar. Där kan du också ha din återkontroll av förnyelse av intyg som gäller 2 år.

Relation före prestation- då gör vi skillnad

För mig är det sedan många år en självklarhet att ha ett stort fokus på att skapa trygghet för ägarna till mina hundar under utbildning. Det gör jag på en mängd olika sätt – genom att finnas tillgänglig genom 100% lärarledda lektioner, ge av min kunskap, möta individuella behov av träning och hur man sätter gränser med bibehållen relation med mera. Det här är också anledningen till att jag samarbetar med Lena Stenvall- själv utbildad terapihundsförare men viktigare – hon har kunskap och en lång erfarenhet av hur man lugnar stressade hjärnor både genom teori men också praktiska konkreta tips grundade i Compassionteorin- något jag finner hjälpsamt för både två och fyrbenta. Hon kommer också att sätta er in i Evidensbaserad praktik- hur vi tydligt kan koppla hundens bidrag i möten till våra befintliga uppdrag.

Lärare på vår Sociala tjänstehundsutbildning (terapi- och skolhunds utbildning)

Lena Andersson – Specialiserad hundspsykolog och VD för Hundens Hus i Sundsvall.

Lena lärare terapihundsutbildningen
proof_of_membership (1)

Jag har arbetat som förskollärare i 16 år innan jag utbildade mig till instruktör och specialiserad Hundpsykolog  samt övriga instruktörsområden.Har arbetat med hund på heltid sedan 2007 och haft Terapi-och Skolhundutbildningar sedan 2008

Hundars språk och samspel med  oss och andra hundar har alltid varit mitt stora intresse.

Mina egna hundar är utbildade Diplomathundar och hjälper mig i mitt arbete med såväl valpar som hundar som behöver hjälp med rehabilitering i hundmöten.

De är också utbildade Sociala tjänstehundar  och har gjort fina insatser med ensamkommande ungdomar och elever som  behöver ett komplement till ordinarie undervisning.

Mitt fokus på utbildningen är att lära varje hundägare och hund att kunna samspela och träna de färdigheter som varje individ behöver för sin arbetsinsats.

Se till sin hund fysiskt likaså, då jag är utbildad friskvårdsinstruktör.

Att hunden är trygg och bekväm när den får välja hur den vill ta kontakt är grundförutsättningen för ett team. Jag ska lotsa föraren att kunna se signaler, skapa förståelse för sin hunds personlighet och få träna i olika situationer- helt enkelt kunna tolk och förstå sin hund och hur de på bästa sätt ska arbeta tillsammans.

De ska vara sina hundars skyddsombud!

Då skapar vi ett hållbart arbetsliv för såväl hund som förare.

Lena Stenvall – Arbetar i Skellefteå som projektledare för ”Psykisk hälsa i fokus”.

lena Stenvall hjärnan

Jag arbetade mellan 1984-2017 inom psykiatrin och är skötare i grunden. Under mer än 20 år fungerade jag som behandlare på öppenvårdsmottagningen på psykiatriska kliniken i Skellefteå där jag fått en gedigen erfarenhet av innebar att möta personer med psykisk ohälsa. . De sista 10 åren träffade jag i stort sett bara våldsutsatta kvinnor & traumapatienter.

Där har jag  arbetat med mina  egna utbildade Terapihundar.

I området ”Djur i vården” finns två områden som jag särskilt fördjupat mig i, det ena är att göra en tydlig koppling mellan metod och djurets syfte i behandlingen- att koppla djurens insatser till Evidensbaserad praktik. Det andra är att i kölvattnet av att vi tar hjälp av djurens relationella förmågor behöver belysa det ansvar och de etikfrågor som uppstår när vi nu ”använder” djur till mer än bara sällskap. 

Jag samarbetar bland annat med Hundens Hus Sundsvalls Sociala tjänstehundsutbildning.. Min roll i den är att hjälpa deltagarna att göra en tydlig metodbeskrivning och på vilket sätt hunden bidrar till behandlingsinsatsen. Allt enligt en Evidensbaserad modell, det innebär bland annat att insatsen ska ha en tydlig koppling till metod och evidens. Mitt intresse för ”stressade hjärnor” och att i detta ta hjälp av djur och natur i behandlingsarbetet har fått mig att fördjupa mig i några områden som jag också regelbundet föreläser om

Dela på Facebook
Twittra om oss
Tipsa en kollega
Maila en vän